Επικοινωνία

Γραφεία:

Αγ. Γερασίμου 16 (πρώην Ιθάκης)
18345 Μοσχάτο
Τηλ:    210-9431610, 210-9431531
Fax:    210-9431613
Email: info@testexpert.gr